sr enderu

Postavite miš na ivicu stranice kataloga, zatim sa zadržanim klikom možete prevući stranicu i otvoriti novu. Običnim klikom na spoljnu ivicu automatski otvarate novu stranicu.

Za siguran, udoban i zdrav korak, tradicionalno kvalitetne klompe Ledi Anatomic.